Top Stories

फीफा विश्व कप, जापान बनाम स्पेन और कोस्टा रिका बनाम जर्मनी लाइव स्कोर: मुलर, मुसियाला मिस अर्ली चांस; सीआरसी 0-0 जीईआर, जेपीएन 0-0 ईएसपी

[ad_1]

FIFA WC, JAP बनाम ESP: यहां लाइनअप हैं

जापान: गोंडा, इटाकुरा, योशिदा, तानिगुची, जुन्या इटो, मोरिटा, तनाका, नागातोमो, कामदा, माएदा, कुबो। उप: कावाशिमा, यामाने, एंडो, शिबासाकी, दून, मितोमा, मिनामिनो, तोमियासु, असानो, सकाई, माचिनो, उएडा, श्मिट, सोमा, हिरोकी इटो।

स्पेन: साइमन, अज़पिलिकुएटा, रोड्री, पौ टोरेस, बाल्डे, गेवी, बुस्केट्स, गोंजालेज, विलियम्स, मोराटा, ओल्मो। उप: सांचेज़, गार्सिया, लोरेंटे, कोक, असेंसियो, फेरान टोरेस, राया, गुइलामोन, पिनो, जोर्डी अल्बा, कार्लोस सोलर, कारवाजल, साराबिया, लापोर्टे, फाटी।

[ad_2]

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button